تبلیغات
.••ღThe First Korean Web $toriesღ••. - I AM A LIE-EP47

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

یکشنبه 3 شهریور 1392

I AM A LIE-EP47سلام سلام سلام
پگاه اینجاست


یه چیز بگم؟؟؟
من امروز کلا یادم رفته بود باید داستان بذارم
خخخخخخخخخخخخ

میخواستم بیشتر بنویسم و فردا بذارم
ولی از اونجایی که نمیدونم فردا بیام نت یا نه
خیلی مستبدانه همینقدر قدر نوشتم
یوهاهاها
از طرفی میخواستم رو قسمت بعد بیشتر فکر کنم

خب سرتونو درد نیارم
بفرمایید ادامه
بوووووووووووووووووووووووووووووووووس

آپلود عکس

صبح که بیدار شدم فکر کردم مثل همیشه توی تخت خودمم ولی وقتی غلت خوردم و صورت هیون جونگو جلو خودم دیدم حسابی جا خوردم.چند لحظه طول کشید تا یادم بیاد حالا یه زن شوهر دارم.به محض اینکه اتفاقات دیشب جلو چشمم اومد گونه هام گر گرفتن.حتما حسابی قرمز شده بودم.
از تخت اومدم پایین.باید دوش میگرفتم و صبحونه هم درست میکردم.اولین صبحونه زندگی مشترک....پاهام خیلی سرد بودن.با نگاه به تخت آه بلندی کشیدم.هیون اونقدر غلت خورده بود که مثل قنداق پتو دورش پیچیده شده بود.انگار برای اینکه تو زندگی مشترک با هیون جونگ سرما نخورم نباید باهاش یه پتو رو شریک میشدم.ائلین درسو گرفتم...
هیون خمیازه بلندی کشید و پتوی رو بیشتر دور خودش پیچید.خیلی با نمک شده بود.یکم روی صورتش خم شدم تا بتونم بهتر ببینمش...قبل از اینکه بفهمم دارم چیکار میکنم مثل آهنربا به طرفش کشیده شدم و گونه شو بوسیدم...هیون حتی یه سانتی مترم تکون نخورد...خیلی خوشحال بودم که خواب سنگینی داره...سریع خودمو جمع و جور کردم و از اتاق زدم بیرون.مگه میتونستم از این خوشبخترم بشم؟؟؟
بعد از حموم، رفتم تو آشپزخونه تا صبحونه رو آماده کنم...چی باید درست میکردم؟؟؟؟
فوری در یخچالو باز کردم و هر چی توش بود که به عنوان صبحونه میشد خوردو آوردم بیرون...
و یه نگاه به میز که خیلی با سلیقه چیده بودمش انداختم...
-اه...اینا که همه ش سرده ...
باید یه صبحونه گرم درست میکردم ...خیلی وقت که آشپزی نکرده بودم...ولی انگار باید دست به کار میشدم آجوما هم که انگار امروزو به خودش مرخصی داده بود...
پیشبندمو بستم و شروع کردم...
توی پلوپز برنج ریختم و بعدم چند تا تخم مرغ توی ظرف خالی کردم تا باهاش رولت درست کنم...یه قابلمه سوپ سویا و...دیگه چی باید درست میکردم؟؟؟؟
اگه اونروزایی که کولوچه و قهوه میخوردم به حرف آجوما گوش داده بودم الان ایده های بهتری برای آشپزی داشتم...اولین صبح زندگی مشترکم حسابی عصبی شده بودم...
یه نگاه به فریزر انداختم...یه بسته صورتی رنگ ته یکی از طبقه ها بود ...کنجکاو شدم که بدونم چیه برای همین روی نوک پام بلند شدم تا درش بیارم...خودمو کشیده بودم تا ته فریزر و داشتم کم کم یخ میزدم که یهو یه نفر به هر دو پهلوهام سیخونک زد...جیغم رفت هوا...ترسیده بودم ولی بیشتر از اون قلقلکم اومده بود...
هیون دستشو به میز آشپزخونه گرفته بود و قاه قاه میخندید...اونقدر عصبانی شده بودم که افتادم به جونش و همونطور که به شونه و کمرش ضربه میزدم گفتم-روانی،خنگ،دیوونه،....زهره ترک شدم...
هیون که اززور خنده نمیتونست نفس بکشه گفت-آیییی....میوسون نزن بابا....اووووخ....میکشی منو خودت بیوه میشیا...
دست از زدنش کشیدم و نشستم پشت میزو گفتم-منو بگو برای کی این همه زحمت کشیدم...
هیون با خنده در فریزرو بست و گفت-الان قهری مثلا؟؟؟من یه انگشتم بهت خورد زدی منو سیاه و کبود کردی... .بعدم نشست پشت میز و قاشق دستش گرفت.
دلم سوخت...راست میگفت...دستای خودمم درد گرفته بود...
هیون نشست پشت میزو گفت-خب بذار ببینم این شاهکار خلقت چی درست کرده؟؟؟؟
و بعد یه قاشق از سوپ خورد.من فقط به دهن هیون خیره شده بودم.
هیون یه ابروشو برد بالا و دوباره ازش خورد و بعد به من نگاه کرد.هیون-این واقعا منو نگران میکنه...
-چی؟؟؟؟
خیلی خجالت آور بود...
هیون بازم یه قاشق دیگه خورد و گفت-اگه بخوام هر روز از این غذا ها بخورم خیلی زود پولام خرج میشه...
با ترشرویی گفتم-چرا؟؟چون قراره خرج بیمارستان بشه...
هیون-نه خیر...میخواستم بگم خرج باشگاه میشه برای وزن کم کردن...
و بعد شروع کرد به تند تند غذا خوردن...حرفای هیون خیلی خوشحالم کرده بود...پس هنوزم دستپخت خوبی داشتم...هیون هر چی به ذهنش میرسید میگفت پس معلومه راستشو گفته بود...
صبحونه که تموم شد آجوما اومد و گفت که ظرفارو میشوره و منم با عجله ظرف ناهارو درست کردم و یک ساعت بعد هر دو تو ماشین بودیم...هیون سرحال بود و با خواننده میخوند ولی من نگران پاپاراتزیا بودم...
-خبرنگارا نریزن سرمون هیون...
هیون-تا اخرش که نمیتونیم خودمونو مخفی کنیم...نگران نباش چیزی نمیشه...
بالاخره سالم رسیدیم به کمپانی.کمربندمو که باز کردم هیون دستشو گذاشت رو دستم و گفت-یه سوال بپرسم؟؟؟
یه لبخند شیطانی کوچیک گوشه لبش بود وچشماشم که...
-بپرس؟؟؟...ولی از جوابی که دادم مطمئن نبودم...
لباشو خیس کرد  وگفت-دیشب بهت خوش گذشت؟؟؟
حتی خودمم فهمیدم که ده تا رنگ کردم...
-یا...کیم هیون جونگ...ما الان تو کمپانی هستیم..من رئیستم
هیون که الان خیلی تابلو لبخند میزد گفت-من مراسم عروسیو گفتم رئیس پارک ...
-یااااااا...
ولی هیون خنده کنان پرید پایین و تا کنار راه پله ها دوید.بعد از دور صدام زد و گفت-رئیس پارک زودباش...باید باهم بریم...
وقتی باهم وارد سالن دابل اس شدیم هر کسی که اونجا بود شروع کرد به دست زدن و یا جیغ کشیدن و همه و باهم میگفتن-مبارکه ...مبارکه...
وسط اون جمعیت بودن یکم برام خجالت آور بود ولی در عین حال خیلی خوشحالم میکرد...چند دقیقه ای طول کشید که اونا پراکنده شدن و تونستیم بچه های گروهو که دور یه میز نشسته بودن ببینیم...قیافه هاشون هر چی که بود شبیه آدمای خوشحال نبود...
هیون-سلام بچه ها...چه خبره؟؟؟
جونگ تهدید آمیز با خودکارش به طرف هیون اشاره کرد و گفت-کیم هیون جونگ...تو نمیخوای خواهر منو ببری ماه عسل؟؟؟
هیون شونه هاشو بالا انداخت و گفت-خودش بهم مرخصی نداد...تقصیر من نیست...
جونگ مین چشاشو باریک کرد و به نگاه کرد و گفت-نونا...راست میگه؟؟؟
-آره راست میگه...کلی کار داریم...بعدا هم  میشه مسافرت رفت...
هیونگ با قیافه ی درمونده ای به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت- آخه چرا؟؟؟
-منظورت چیه؟؟؟
کیو سرشو گذاشت رو میزو گفت-چه برنامه ها که ریخته بودم...
-چه خبره اینجا؟؟؟
هیونگ-نونا...یعنی زن داداش...نه منظورم ...رئیس پارک...
جونگ مین-مردی .. حرفتو بزن...
هیونگ-ایییییییش... بعد چرخید طرف منو گفت-...قرار بود شماها که رفتین ماه عسل ماهم چند روز تعطیل کنیم...کاخ آرزوهامون فرو ریخت...
و بعد خودش و کیو باهم آه کشیدن...
جونگ زبونی به طرف هیونگ انداخت و گفت-تا شماها باشین دیگه برنامه دختر بازی نچینین...
هیونگ-نه که خودت میخواستی بری فیزیک کوانتوم بخونی...
جونگ-من مثل یه جنتلمن رفتار میکنم...نیاز به سه چهار روز وقتم ندارم...امشب شام میریم بیرون...
هیونگ سوتی کشید و گفت-بابا سرعت عمل....
جونگ-ما اینیم دیگه...
یونگ سنگ که تا اون لحظه ساکت بود یهو با صدای بلندی گفت-نگو که توهم...
جونگ-هییییییییییییس....فعلا محرمانه ست...
یونگ با ناراحتی گفت-توام داری منو تنهای میذاری...کی هست ؟؟؟
جونگ-دخترخاله شوهر خواهرم...
یونگ که گیج شده بود گفت-دختر خاله شوهر خواهرت؟؟؟شوهر خواهرت که...دختر خاله هیون؟؟؟؟
جونگ-فکر کنم یه نسبتیم با اون داشته باشه...
هیون- رو که نیست...
یونگ سنگ ناراحت و دلخور به طرف من چرخید و گفت-زن داداش کاری که شما میکنی اصلا منصفانه نیست...
جا خوردم.-مگه چی شده؟؟؟
یونگ-استایلیستایی که استخدام کرده بودی که با این دوتا خیار سبز میپلکن،خودتم که زن این کلم بروکلی شدی،الانم که دختر خاله شوهرت قراره با این هویج بره شام بخوره...به همه سر سامون دادی الان من.من چیم این وسط؟؟؟
پسرا همه باهم گفتم-شلغمممممم....
و بعد زدن زیر خنده...حتی یونگ سنگ خودشم خنده ش گرفته بود ولی هنوز منتظر جواب من بود...از پشت سرمون صدای گی تی اوپا رو شنیدم.
گی تی-فعلا این بازار صیفی جاتو جمع کنید که کلم بروکلی و شاتوت باید برن برای مصاحبه...دخیا اصلا احساس نکنید که خمیاریه ها
یه پایان معمولیه
من به زودی بر میگردم

سوال-آشپزیت خوبه؟؟؟؟چه غذایی رو بهتر از همه میپزی؟؟؟؟اگه غذای خاصی بلدی بگو خواهر...
(من تریپیم خونه داریه ها...اول قلاب بافی الانم که آشپزی...میخوام قشششششنگ میوسونو درک کنم...خخخخخخ)

خبببب عکسا
این لیزاست که خیلی وقته دارم دنبالش میگردم

آپلود عکس رایگان و دائمی
اینم دختر خاله شوهر خواهر جونگ مین!!!!


آپلود عکس رایگان و دائمی

تو نژاد اونا این تپل محسوب میشه؟؟؟
من وقتی نوشتم تپل گفتم باید اینا هم یه چیزی تو مایه های هیلاری داف یا حداقل سلنا گومز داشته باشن...
عاقا یا همشون مثل نی خیزرانن یا مثل درخت گردو ... بد چاق میشن خدایی...


از وقتی شروع کردم به داستان نوشتن دنبال لباس عروسی میوسون میگشتم...به خدا اگه برای لباسای خودم انقدر وقت بذارم...انتخاب عکس خیلی سخته...

اینو قبلا یادم رفته بود بذارم
این دونگ سنگ منه اومده عروسی نوناش..نگاه چه تیپی زده...


آپلود عکس رایگان و دائمی

نونا قربون اون چشای چپت بره....


آپلود عکس رایگان و دائمی

خب دیگه تمومید
مواظب خودتون باشید
بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
Buy generic cialis سه شنبه 13 آذر 1397 03:23 ب.ظ

Thanks. I like it.
cialis 5mg click here to buy cialis buy cialis online cheapest comprar cialis 10 espa241a dose size of cialis cialis flussig buy cialis cialis side effects cialis mit grapefruitsaft look here cialis order on line
buy cialis online best price دوشنبه 12 آذر 1397 03:43 ق.ظ

You actually revealed that terrifically!
opinioni cialis generico buy cialis link for you cialis price buy cialis online cheapest cialis uk estudios de cialis genricos precios cialis peru tadalafilo chinese cialis 50 mg cialis free trial
buy cialis online without a prescription یکشنبه 11 آذر 1397 03:09 ب.ظ

Cheers! Fantastic information!
cialis reviews cialis online napol cialis qualitat legalidad de comprar cialis we recommend cheapest cialis cialis 10 doctissimo cialis manufacturer coupon buy original cialis buying cialis in colombia purchase once a day cialis
buy cialis delhi یکشنبه 11 آذر 1397 03:24 ق.ظ

Reliable forum posts. With thanks.
precios cialis peru cialis en 24 hora cialis manufacturer coupon fast cialis online tarif cialis france we recommend cialis info how to purchase cialis on line tadalafil 20 mg cialis 5mg cialis for bph
buy cialis pills online شنبه 10 آذر 1397 03:47 ب.ظ

Great information. Thank you.
only here cialis pills il cialis quanto costa buying cialis in colombia prices on cialis 10 mg safe dosage for cialis cialis coupon cialis rckenschmerzen pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg buy cialis australia org
buy tadalafil no prescription شنبه 10 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Thanks a lot, I value this!
cialis arginine interactio cialis generisches kanada cialis kamagra levitra cialis wir preise cialis 20mg cialis patentablauf in deutschland prescription doctor cialis cialis baratos compran uk cialis coupons printable order generic cialis online
where to buy cialis online پنجشنبه 8 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Perfectly voiced truly! .
tadalafil 20mg tarif cialis france get cheap cialis tarif cialis france cialis for sale in europa order a sample of cialis cialis price thailand wow look it cialis mexico generic cialis venta de cialis canada
buy cialis online us pharmacy پنجشنبه 8 آذر 1397 04:37 ق.ظ

Wonderful content. Thanks!
comprar cialis navarr buy cialis online where to buy cialis in ontario cialis rckenschmerzen calis cialis rezeptfrei sterreich prezzo cialis a buon mercato cialis uk only best offers 100mg cialis look here cialis cheap canada
buy cialis online best price چهارشنبه 7 آذر 1397 04:08 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically.
viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day sample calis generic cialis pro cialis farmacias guadalajara cialis generico en mexico price cialis wal mart pharmacy cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk free cialis
Cialis pills چهارشنبه 7 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Effectively expressed indeed. !
cialis for sale when will generic cialis be available cialis 200 dollar savings card generic cialis 20mg uk compare prices cialis uk cialis 05 buy online cialis 5mg cialis side effects cialis generico online cialis taglich
cheap 20mg levitra جمعه 20 مهر 1397 12:33 ق.ظ

You've made your point pretty effectively!.
levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra levitra 10 mg kopen levitra generic levitra levitra 20 mg levitra levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo
buy cialis online safely یکشنبه 8 مهر 1397 08:53 ق.ظ

This is nicely expressed. !
sialis buy name brand cialis on line estudios de cialis genricos achat cialis en suisse how to purchase cialis on line we like it safe cheap cialis cialis savings card generic cialis pro buy generic cialis opinioni cialis generico
buy cialis germany شنبه 7 مهر 1397 09:23 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of material.

generico cialis mexico purchasing cialis on the internet only now cialis 20 mg cialis name brand cheap cialis online nederland cialis 5 mg para diabeticos tarif cialis france generic low dose cialis generic cialis cialis herbs
canadian pharmacies that are legit شنبه 31 شهریور 1397 10:29 ب.ظ

You said it perfectly..
canadian pharmacies-24h aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale usa canadian pharmacys trust pharmacy canada canadian pharmacy viagra brand aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacies stendra drugstore online canada canadian government approved pharmacies
http://cialisvipsale.com/ چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

With thanks. Numerous info.

cialis official site cialis for daily use click now cialis from canada cialis lilly tadalafi miglior cialis generico cialis canadian drugs generic low dose cialis legalidad de comprar cialis cialis generic availability cialis 30 day sample
http://cialisvonline.com/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:19 ق.ظ

You actually reported this adequately.
cialis generico en mexico buying cialis in colombia buy cialis online cialis 5 mg rx cialis para comprar free generic cialis cialis baratos compran uk best generic drugs cialis cialis 20 mg best price bulk cialis
canadian mail order pharmacies چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

Cheers, An abundance of info.

canadian pharmacy online 24 is trust pharmacy in canada legitimate canadianpharmacyusa24h is it legal canadian cialis canadian medications pharmacy canadian pharmacy no prescription canada pharmacies canada pharmacies online prescriptions canadian rxlist prescription drugs without prior prescription
sildenafil citrate tablets سه شنبه 13 شهریور 1397 07:29 ق.ظ

You've made the point!
where can i buy viagra pills want to buy viagra safe to buy viagra online buy viagra usa order cheap viagra online get viagra how do i get viagra online get prescription for viagra sildenafil buy online buy viagra discount
Cialis prices دوشنبه 12 شهریور 1397 11:27 ب.ظ

Tips very well taken!.
cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci generic cialis american pharmacy cialis cialis super acti generic cialis levitra prix cialis once a da cialis for sale south africa cialis online holland we like it cialis soft gel
cialisb.com دوشنبه 12 شهریور 1397 05:55 ق.ظ

Truly plenty of good knowledge.
order a sample of cialis we like it safe cheap cialis il cialis quanto costa price cialis best we recommend cialis best buy cialis pills price each cialis herbs cialis uk next day buy cialis online legal link for you cialis price
http://viagravipsale.com/ یکشنبه 11 شهریور 1397 03:25 ب.ظ

Point very well applied!!
how to buy cialis online usa cialis patentablauf in deutschland cialis dosage cialis pas cher paris are there generic cialis we like it cialis price cialis venta a domicilio where to buy cialis in ontario cialis wir preise viagra cialis levitra
cheap cialis viagra levitra دوشنبه 22 مرداد 1397 08:44 ب.ظ

With thanks! Ample stuff.

viagra cialis levitra cialis 10 doctissimo cialis for bph cialis 5 mg click here to buy cialis we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line cialis pills we recommend cialis best buy free cialis
Viagra 5mg سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:33 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
generic viagra uk online cost of viagra viagra pharmacy viagra how to buy generic viagra online order viagra online without prescription pharmacy online sildenafil pharmacy sildenafil pharmacy buy viagra prescription online uk pharmacy viagra
Cialis online شنبه 18 فروردین 1397 04:27 ق.ظ

Seriously lots of awesome information.
cialis 20mg cialis et insomni how does cialis work cialis generic buy brand cialis cheap cialis en mexico precio we choice free trial of cialis try it no rx cialis cialis therapie cialis canada
Cialis 20 mg شنبه 4 فروردین 1397 03:08 ق.ظ

Excellent advice. Cheers.
brand cialis generic cialis side effects dangers cialis online deutschland click here cialis daily uk only best offers cialis use cialis bula cialis lowest price cialis pills price each calis wow look it cialis mexico
Can you lose weight by doing yoga? پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:12 ق.ظ
I for all time emailed this weblog post page to all my associates, because
if like to read it afterward my friends will too.
vit d and foot pain سه شنبه 20 تیر 1396 07:37 ق.ظ
This is the perfect website for anybody who would like to find out about this topic.

You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to?HaHa).
You certainly put a brand new spin on a subject that has been written about for ages.
Wonderful stuff, just great!
manicure شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:43 ق.ظ
Wonderful article! This is the kind of information that are
meant to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this submit
higher! Come on over and seek advice from my site .
Thanks =)
رویا شنبه 16 شهریور 1392 03:40 ب.ظ
آخ که چقدر خندیدممممم من غذایی که توش استادم "آف لااف "هستش...خدایی خیلیییی خوشمزه ست...آجی جونم از لحاظ تیریپ خونه داری عین خودمی...
میترا چهارشنبه 6 شهریور 1392 09:01 ب.ظ
خخخخخخ ترکیدم از خنده . این قسمت یونگ سنگ باحال بود :***
عالی بدذ گلی :*****
من آشپزیم عالی نیست . متوسط رو ب بالا هست .
مرغ و ماهی سوخاری تخصص منه !
لیزا خوشکله . دختر خاله ی شوهر خواهر جونگ هم نازه :*
میدونی اینجا جونگ تو این عکسا کجا رفته بوده ؟ استایلشو خیلی دوس دارم . کدوم مراسمه ؟
PeGaH پاسخ داد:
سلام گلی...خوشحالم که خوشحال شدی
همونم خوبه خواهر....اعتماد به نفس داشته باش
تنک یووووووووووووووو
نع نمیدونم...خییییییییییییییلییییییییییییییی از تیپش خوشم اومد جیگر نونا...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30